Tips

Je kat is vermist

IS JE KAT VERMIST, WAT KAN JE DAN HET BESTE DOEN?

bekijk ook deze tips

 • Wees er in de eerste plaats zeker van dat je kat niet ergens thuis verstopt zit (je moest eens weten…).
 • Katten durven al wel eens verdwijnen door een wijziging in de thuissituatie (baby, verhuis, nieuwe mensen, andere bijgekomen huisdieren..).
 • Hang flyers voor de raam en bezorg er zoveel mogelijk in je onmiddellijke omgeving. Ook winkels zijn nuttige adressen om te flyeren: supermarkten, bakkers, apothekers……Eventueel in plaatselijke kranten.
 • Vermeld op de flyer NOOIT een bedrag van een mogelijke beloning!
 • Geef flyers door aan asielen en eventueel ook aan de dierenarts(en) uit de buurt. Een lijst van de asielen vind je op onze website en de meeste zitten ook op de social media. Ga zeker ook een kijkje nemen in het asiel.
 • Kijk regelmatig op social mediakanalen: dierengroepen, Binnenbeest, Amivedi e.d. Ook tweedehands zaken waar dieren worden verkocht!
 • Informeer bij mensen die zwerfkatten voeren.
 • Informeer ook bij de stads/gemeentediensten die verkeersslachtoffertjes ophalen en verplicht zijn om deze te checken op een chip.
 • Gaat het om een echte binnenkat? Dan zit ze in het begin meestal op max 150 m. van de woonst maar vaak heel goed verborgen van angst zodat ze niet altijd onmiddellijk zal reageren.
 • Herhaaldelijk op zoek gaan op heel stille momenten is dus de boodschap. Het beste als het begint te schemeren of het al donker is. Neem dan, indien nodig, een zaklamp mee maar zeker ook een voorwerp waarvan de poes het geluid heel goed kent (brokjes, blikvoer en een vork/lepel, een speeltje…)
 • Neem ook een transportmand mee.
 • Maak een zoektocht op de vooravond van de huisvuilophaling nadat mensen deze hebben buitengezet.
 • Plaats eventueel een kattenbak buiten en/of een doos met haar eigen dekentje + eigen kleding zodat de poes de geur kan oppikken.
 • Zet iedere dag op het etensuur van de poes en op de plaats waar de poes is verdwenen eten en houd dit nauwlettend in het oog. Opgelet: laat dit niet dag en nacht staan zodat dit geen ongedierte aantrekt.
 • Na een tijd kan de poes beginnen zwerven en ver uit de bekende omgeving raken. Dan bestaat er de mogelijkheid dat hij door “derden” wordt gezien en herkend via de flyers of social .Misschien heeft iemand ondertussen de poes al binnen genomen voor verzorging?
 • Pas verhuisd? Vergeet je adreswijziging niet door te geven aan de databank van de chipregistratie. Meld ook aan de vorige buren en buurtbewoners dat je katje vermist is.
 • Vraag aan je buren om zelf een kijkje te mogen nemen in de tuinhuisjes, keldergaten, garage, bergplaatsen, verluchtingen, zolders… Een bange kat laat zich niet zo maar zien aan vreemden ook al zijn het bekende buren. Veel bange poezen miauwen ook niet.
 • Misschien zijn er ook buren met vakantie die een raam hebben laten opstaan tijdens hun afwezigheid? Informeer hiernaar bij de buurtbewoners.
 • Zijn er renovatieprojecten of andere werkzaamheden in de buurt. Ga daar zeker ook kijken en informeer eventueel bij de arbeiders of verantwoordelijken. Hangt daar dan ook een flyer. Ook leegstaande huizen zijn aantrekkelijk voor een poes.
 • Vergeet niet in bomen te kijken.
 • Zorg ervoor dat de flyers/posters duidelijke informatie bevatten + foto en een contactadres.
 • GEEF VOORAL DE MOED NIETOP!
 • Reageer op elke tip want het is vaak een kwestie van de bekende  “vereende krachten” die er voor zorgen dat de poes gesignaleerd/terug gevonden kan worden.
 • Heb je de poes gevonden maar kan je haar niet meteen vangen, vraag dan aan de gemeentediensten/asiel of dierenarts om te helpen of het lenen van een vangkooi. Misschien zijn er ook poezenvrijwilligers in de buurt die over een vangkooi beschikken? Soms wordt hiervoor een waarborg of vergoeding gevraagd.
 • Is je huisdier gevonden en veilig terug thuis? Vergeet dan niet de opgehangen flyers terug te verwijderen, de databank waar de chip is geregistreerd op de hoogte te brengen alsook de organisaties waar de poes als vermist is gemeld.
 • Mocht de poes niet gechipt zijn, laat dit zeker doen. De chip heeft al veel poezen terug herenigd met hun baasjes..
 • Let op! Gevonden katten worden nogal snel geadopteerd. Er zijn wettelijke termijnen die gerespecteerd dienen te worden. Ook asielen dienen zich aan deze termijn te houden. Is jouw lieverd toch geadopteerd dan heb je zes weken de tijd en de mogelijkheid om je kat terug te krijgen mits de nodige bewijzen. Daarna heb je alleen nog maar de goodwill van de mensen om je kat terug te krijgen.
 • Een kat kan ver afdwalen en mensen zien er soms wel één zitten, maar reageren enkel indien ze weten dat poes gezocht wordt. Of iemand heeft hem binnen genomen, niet wetend dat het uw kat is. Het is ook mogelijk dat iemand die daar op bezoek is de poes herkent op basis van het zoekertje/flyer

Toch enkele waarschuwingen in verband met social media.

Plaats GEEN persoonlijke gegevens openbaar! Als het om een supermooie kat gaat, is misbruik geen zeldzaamheid. Probeer op Facebook en andere social media de foto’s van de website te delen maar je gegevens privé. De fouten en misbruiken die hier al mee gebeurd zijn, laten ons zelfs versteld staan. Nogmaals: let ajb op de persoonlijke gegevens als mail, telefoonnummer….

VERGEET ZEKER DE VOLGENDE INSTANTIES NIET TE VERWITTIGEN

 • Politie Antwerpen De Blauwe Lijn
 • Dierenasielen
 • Gemeente of technische dienst van de gemeente. Dieren die langs de weg liggen worden over het algemeen door de gemeente opgehaald en vervolgens naar het destructiebedrijf gebracht.
 • Bezoek de asielen in je buurt en neem een foto van je huisdier mee. Foto’s zijn het bewijs dat jij de eigenaar bent indien je kat niet gechipt is.
 • Verwittig je eigen dierenarts maar ook andere dierenartsen uit de naburige omgeving.
 • Verwittig de databank waar je kat geregistreerd is. Weet je niet (meer) bij welke databank je huisdier staat ingeschreven? Vul het chipnummer dan hier of hier op in. Op deze manier kun je meteen controleren of je gegevens nog kloppen.
 • Global Pet Alert: gratis mobiele applicatie (app). Meer info op de website www.globalpetalert.com

Voor nog meer tips

Je kat is terecht

Wanneer je lieverd weer thuis is:

Verwijder de flyers.

Verwittig ook de instanties die je waarschuwde wanneer hij nog vermist was.

Pas je foto aan op Facebook. Dit kan door de foto-instelling op ‘vrienden’ te zetten, of de tekst bovenaan de foto aan te passen en enkel terecht te plaatsen. Je foto wordt zoveel gedeeld dat het onmogelijk is om die overal te verwijderen. Vandaar deze tips  om verder delen te vermijden. Onze foto op de pagina wordt nadat de poes terecht is, verwijderd en zodoende wordt overal waar onze foto werd gedeeld automatisch verwijderd.

Uw privacy gegevens zijn ons zeer dierbaar daarom worden deze niet openbaar gezet. Ook niet op Facebook.  Nadat uw lieverd thuis is worden uw gegevens verwijderd uit onze databank en mails.

Heb je een Kat gevonden?

EEN GEVONDEN DIER DIENT VERPLICHT AANGEGEVEN TE WORDEN HETZIJ DOOR DE VINDER, HETZIJ DOOR DIEGENE DIE HET DIER OPVANGT. U bent verplicht om het binnen de vier dagen naar een asiel of de lokale politie te brengen. Zij controleren of het dier gechipt en geregistreerd is.

 

HEB JE EEN ZIEK OF UITGEHONGERDE POES GEVONDEN?

 • Aarzel dan niet om de eerste zorgen toe te dienen zoals eten, drinken en beschutting.
 • Geef een fel vermagerde gevonden poes steeds kleine porties eten/drinken. De kans bestaat dat de poes anders zal overgeven.
 • Vermijd koeienmelk!
 • Geef geen medicatie op eigen initiatief.
 • Ga er zo vlug mogelijk mee naar dierenarts
 • De dierenarts zal hem/haar de nodig zorgen toedienen alsook de chip controleren.
 • Lukt het niet om de poes zelf te vangen maar heeft het dier wel dringend verzorging nodig? Neem dan contact op met de gemeentediensten,  dierenambulance, asiel/opvang in de omgeving om raad zodat de poes met een vangkooi kan worden gevangen.
 • Meld het gevonden dier ook aan dierenorganisaties, plaats het op facebook en verdeel flyers met de nodige informatie en het oog op het vinden van de eigenaars.
 • Duiken de baasjes niet op en wenst de vinder de poes te houden, vergeet dan niet de wettelijke wachttijd alsook het verplicht volledig in orde brengen van de poes: steriel maken, inenten en chippen. Deze wet geldt ook indien de vinder de poes zelf kan plaatsen.
 • Opgelet: zoek geen nieuwe thuis voor een gevonden dier via facebook. Het is wettelijk verboden en trekt wanpraktijken aan.

 

HEB JE EEN OVERLEDEN DIER GEVONDEN?

 • Vaak is dit geen fraai beeld maar probeer er toch 1 of meerdere foto’s van te nemen zodat bezrogde baasjes hun vermiste poes kunnen identificeren.
 • Verwittig de stads/gemeentediensten zodat het overleden dier kan worden opgehaald en een chipcheck kan worden uitgevoerd. Dring zeker aan op een chipcheck!
 • Verwittig ook de politie.
 • Leg het dier aan de kant van de weg.

 

ALGEMENE TIPS:

Hang flyers in de buurt!
Waarschuw asielen in je omgeving en eventueel de dierenarts uit de omgeving.

Hang een bandje met jouw telefoonnummer rond de nek met de vraag van wie deze kat is zodat men je ook op de hoogte brengt wanneer de baasjes worden gevonden.

 

VERGEET ZEKER DE VOLGENDE INSTANTIES NIET TE VERWITTIGEN

Een gevonden dier moet verplicht aangegeven worden hetzij door de vinder, hetzij door diegene die het dier opvangt.
* Politiediensten
* In geval het gaat om een overleden dier, verwittig de groendienst of technische dienst van je eigen gemeente. Neem een foto, want als het dier is opgehaald zijn er geen bewijzen meer en blijven de eigenaars in het ongewisse
* Dierenarts
* Asielen in je buurt