Subsidie Antwerpen: onvruchtbaar maken, chippen en registreren huiskat

25 okt Subsidie Antwerpen: onvruchtbaar maken, chippen en registreren huiskat

Het onvruchtbaar maken, chippen en registreren van je huiskat(ten) is verplicht. Wanneer een huiskat beide ingrepen heeft ondergaan, kan de eigenaar een subsidie van de stad Antwerpen krijgen.

Een verloren huiskat die gechipt is vindt sneller zijn weg terug naar zijn gezin. Ook wanneer een huisdier is overleden, kan iemand de eigenaar verwittigen.

Door het onvruchtbaar maken vermindert op termijn de zwerfkattenkattenpopulatie op een diervriendelijke manier.
 

Wat ben je wettelijk verplicht?

Sterilisatieplicht

Elke kat die je verkoopt of weggeeft moet gechipt, geregistreerd en gesteriliseerd zijn. Die verplichting geldt voor iedereen: asielen, kwekers en particulieren.

Elke kat moet voor hij 5 maanden oud is gesteriliseerd zijn.

 • Is de kat geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018?
  Dan moest die ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn.
 • Is de kat geboren voor 31 augustus 2014 en verkoop je ze niet of geef je ze niet weg?
  Dan moet de kat niet gesteriliseerd zijn.
 • Voor katten die verkocht zijn aan een kweker of die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.
   

Identificatie (chippen) en registratie

Sinds 1 november 2017 moeten alle katten voor ze 12 weken oud zijn geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn in de centrale databank CatID.

Was de kat op 1 november 2017 ouder dan 12 weken?
Dan moet de kat wettelijk gezien niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn.
Voor je kat en jezelf is het natuurlijk beter als ze dat wel is. Als hij verloren zou lopen, vindt hij sneller zijn weg naar jou terug. Tenminste, als de gegevens op de chip correct en openbaar zijn.

Check je chip: zet je gegevens openbaar

Omwille van de privacywet staan jouw gegevens sinds 1 mei 2021 niet meer zichtbaar in de databank CatID. Dat maakt het moeilijk om met jou contact op te nemen, als je kat wordt gevonden.

Geef je toestemming om je gegevens te delen. Surf naar online.catid.be en vink ‘openbaar’ aan.
De chip is al gelinkt aan je rijksregisternummer.
 

Wat zijn de voorwaarden om een subsidie te krijgen?

Dit zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

 • Je woont in de stad Antwerpen op het ogenblik van de ingrepen om je huiskat(ten) onvruchtbaar te maken en te chippen en registreren.
 • Je laat de ingrepen uitvoeren door een erkende dierenarts.
 • Beide ingrepen (onvruchtbaar maken en chippen en registreren) moeten uitgevoerd zijn.
 • Je vraagt de subsidie aan binnen de 3 maanden nadat de dierenarts de ingrepen heeft uitgevoerd.
   

Raadpleeg het subsidiereglement voor alle details.
 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • Laat je een kattin onvruchtbaar maken en chippen en registreren?
  Dan krijg je een subsidie van 42 euro.
 • Laat je een kater onvruchtbaar maken en chippen en registreren?
  Dan krijg je een subsidie van 22 euro.
   

Uitzonderingen

Als je je kat alleen onvruchtbaar laat maken
Is ze voor 1 januari 2019 al gechipt?
Dan krijg je een subsidie van 30 euro voor een kattin en 10 euro voor een kater.

Als je je kat alleen laat chippen
Is ze voor 1 januari 2019 al onvruchtbaar gemaakt?
Dan krijg je een subsidie van 12 euro.

De stad Antwerpen geeft maximaal 2 subsidies per gezin per jaar.
 

Hoe vraag je de subsidie aan?

 1. Wanneer de ingreep gepland staat, laat je de dierenarts het aanvraagformulier invullen en ondertekenen.
  Laat je 2 huiskatten onvruchtbaar maken en chippen en registeren? Dan moet je 2 aparte aanvraagformulieren indienen.
   
 2. Maak een foto of kopie van de voor- en achterkant van het volledig ingevulde en ondertekenende aanvraagformulier.
   
 3. Mail het naar dierenwelzijn@antwerpen.be of bezorg het per post aan:
  Stad Antwerpen | SD | GV | Dierenwelzijn
  Grote Markt 1
  2000 Antwerpen
   

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

De stad Antwerpen betaalt de subsidie uit binnen de 3 maanden na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

De subsidie gebeurt binnen de voorziene en goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting.
 

Aanvraag subsidie: onvruchtbaar maken en/of chippen en registreren van huiskat.: https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/cbf0d99d-7fb0-4999-8e80-916c9f06e955/Aanvraag_subsidie_huiskat.pdf

Subsidiereglement Voor het onvruchtbaar maken en chippen en registreren van huiskatten.: https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/922a99e6-3932-401d-b027-bb1bd4c4eb7c/Subsidiereglement_huiskatten.pdf

Meer info

Dienst Dierenwelzijn
tel. 03 338 36 60
dierenwelzijn@antwerpen.be

www.catid.be

Bron: www.Antwerpen.be