Ik knal zonder vuurwerk

04 dec Ik knal zonder vuurwerk

Het is een fenomeen dat steeds nadrukkelijker van bij onze noorderburen naar onze Kempense contreien overwaaide: het afschieten van vuurwerkpijlen bij de jaarovergang. De gemeentebesturen en hulpdiensten zien de trend met lede ogen aan, want de kans dat er ergens iets misloopt, is niet gering. Daarom zet de brandweerzone Kempen, die de vijftien gemeentes in de zuidelijke helft van het arrondissement als werkgebied heeft, opnieuw de campagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ op. Dit keer inspireert de regio meteen het hele Vlaamse land.

Want er gaan nogal wat nadelen gepaard met het luidruchtige gebruik. “Er gebeuren nog altijd heel veel ongevallen, wat in de helft van de gevallen leidt tot brandwonden. Mensen lopen vaak letsels aan handen en ogen op, al zijn er ook elk jaar nogal wat gevallen van gehoorschade. Opvallend is dat liefst 80% van de slachtoffers in de leeftijdscategorie van tien tot negentien jaar valt. Dat is echt heel jong. Een ander probleem is dat slecht neergekomen vuurpijlen nogal eens brand veroorzaken.”

Assistentiehonden

Het gevaar van vuurwerk bij assistentiehonden

December is voor veel mensen de feestmaand bij uitstek met aan het einde van de maand een knaller van een jaarwisseling! Met veel vuurwerk wordt het nieuwe jaar ingeluid. Siervuurwerk, maar hoofdzakelijk knalvuurwerk. Stichting Gebruikers Assistentiehonden vraagt aandacht voor de effecten van het afsteken van vuurwerk bij assistentiehonden.

Mensen met een assistentiehond zijn een extra kwetsbare groep als het om vuurwerk gaat. Vuurwerkknallen geven stress en zijn vaak een groot probleem voor assistentiehonden en hun bazen. Het komt zelfs voor dat er met opzet vuurwerk naar een assistentiehond gegooid wordt. Dit kan ervoor zorgen dat de assistentiehond gewond raakt, maar ook dat hond en baas een blijvend trauma oplopen.

Een getraumatiseerde hond kan zijn werk niet meer uitvoeren. Het kan ertoe leiden dat de baas afstand moet doen van zijn assistentiehond. Dit heeft niet alleen een emotionele impact, maar het heeft ook sociale gevolgen en niet te vergeten een financieel kostenplaatje. Bovendien ben je je hulp (assistentie) kwijt, de mobiliteit, vrijheid en zelfstandigheid.

Wacht even met vuurwerk afsteken totdat dit team wat verder weg is. Laat december ook voor assistentiehonden en hun baasjes een feestmaand zijn!

Door deze bewustwordingscampagne proberen wij leed en verdriet bij de gebruiker en assistentiehond te voorkomen.

Daarom onthoud dat;

  • een assistentiehond een medisch hulpmiddel is,
  • de assistentiehond ook in december met de gebruiker naar buiten moet,
  • vuurwerk een trauma kan geven en daardoor de hond zijn/haar werk niet meer kan uitvoeren en  in het ergste geval afgekeurd moet worden,
  • wanneer een assistentiehond afgekeurd moet worden door vuurwerk, de gebruiker maanden tot anderhalf jaar geen hulpmiddel heeft en daardoor niet zelfstandig kan functioneren,
  • niet alle soorten assistentiehonden vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar,
  • een afgekeurde assistentiehond een schadepost is van, financieel gezien, zo’n € 25.000,00 naast de grote emotionele schade die dit teweeg brengt.

Bron: assisthond: http://stichtinggebruikersassistentiehonden.nl/vuurwerkcampagne-2017/

Bron foto: GVA